• Wpisów:145
  • Średnio co: 11 dni
  • Ostatni wpis:4 lata temu, 20:15
  • Licznik odwiedzin:9 792 / 1657 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
,,Pat­rząc na życie przez pryz­mat kon­sekwen­cji, nig­dy nie zas­ma­kuje­my wolności. "
 

 
,,Dużo i bezpowrotnie, to sprawia, że nie bagatelizujemy problemu i szukamy drogi porozumienia. I tylko dręczy mnie wciąż pytanie, czy jest jeszcze coś, co można zrobić żeby do takich sytuacji nie dochodziło? "
 

 
,,Stań się moją, jedną łzą - a nie będę nig­dy płakała żeby Cię nie stracić. "
 

 
,,Na pop­rawę nas­tro­ju nie ma ma­gicznych słów, są je­dynie ma­giczne osobowości. "
 

 
,,Kochałam Cię Ty byłeś głuchy na uczucia. Całowałam Cię Ty tego nie czułeś. Mówiłam do Ciebie, lecz zamiast odpowiedzi słyszałam echo... Byłeś dla mnie ... "
 

 
,,Uśmie­chaj się zaw­sze do osób, które mi­jasz w ciągu dnia. Wiesz prze­cież, jak pięknym jest widzieć uśmie­chającą się do Ciebie obcą osobę, kiedy na Two­jej twarzy bra­kuje ra­dości od dawna. "
 

 
,,Py­tasz dlacze­go za Tobą już nie tęsknię, więc od­po­wiem. Bra­kowało mi Ciebie każdej no­cy, a po­tem po pros­tu nas­tał dzień. "
 

 
,,Przy­jacielu! Obiecaj, że w mo­men­cie w którym kiero­wana złością i cho­rymi emoc­ja­mi zat­rzasnę Ci przed no­sem drzwi, krzycząc bo­les­ne słowa… Nie odej­dziesz. Obiecaj mi, że jeśli zam­knę, to i tak je wyważysz. "
 

 
,,Niektóre słowa mają niez­wykle krótki ter­min ważności. Na­leży się ni­mi dzielić w przypływie emoc­ji, a nie cze­kając na od­po­wied­ni mo­ment, który może nie na­dejść. Inaczej tracą na wartości. "
 

 
,,Przep­raszam, jest pan dla mnie zbyt ideal­ny. Przep­raszam, za bar­dzo pa­na lu­bię. Przep­raszam, mo­je uczu­cie prze­rosło przy­jaźń. Dziękuję za emoc­je, których nie mogłam wy­razić słowami. "
 

 
,,Słowa wy­powie­dziane bez emoc­ji nic nie znaczą. "
 

 
,,... wiem, że mówiąc 'kocham' kłamałeś.! patrzyłeś mi w oczy i kłamałeś...! i za to Cię tak bardzo nienawidze.. nie, co ja gadam przecież ja Cię kocham. "
 

 
,, Nawet nie wyobrażasz sobie, ile radości daje mi twój jeden uśmiech, jeden dotyk, pocałunek, spojrzenie w oczy. ♥ "
  • awatar Natalia em: Oj mnóstwo radości dajeee <3 +zapraszam do mnie ;)
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›
 

 
,,To nie ta­kie jed­nak pros­te spoj­rzeć, gdy się spoj­rze­niem do­tyka bólu. "
 

 
,,Gdybym tylko mógł przekazać Ci choć cząstkę własnego szczęścia, abyś już na zawsze była wolna od smutku i melancholii. "
 

 
Tak z innej beczki ;*
 

 
,,Najstraszniejsza ze wszystkiego jest świadomość niespełnionej miłości - na tym polega piekło. "
 

 
,,Któregoś dnia zrozumiesz, że szukasz tego, co już posiadasz. "
 

 
,, Nie ma nic bardziej niesprawiedliwego niż nieodwzajemniona tęsknota. To nawet gorsze niż nieodwzajemniona miłość. "
 

 
,,W chwi­lach niedo­li człowiek szu­ka po­cie­chy w tym, że zes­pa­la swój smu­tek ze smut­kiem innych. "
 

 
,,– JAK SIĘ NA­ZYWA TO UCZU­CIE W GŁOWIE, UCZU­CIE TĘSKNE­GO ŻALU, ŻE RZECZY SĄ TA­KIE, JA­KIE NAJ­WY­RAŹNIEJ SĄ?
– Chy­ba smu­tek, pa­nie. A teraz...
– JES­TEM ZASMUTKOWANY. "
 

 
,,Człowiek wrażli­wością i miłością gorejący,
ma dar, smut­nych Dusz pocieszania,
i przy­tula­nia, twarzy ich płaczem oblanych,
do aniel­skiego ra­mienia, siły i wiary "
 

 
,,Uni­kaj przy­jem­ności, które po­tem przy­noszą smutek. "